Koronapassi on käytössä 16.11.-16.12.2021

15.11.2021 antamallaan päätöksellään Lounais-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli viidenkymmenen (50) henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisätiloissa. Määräys on voimassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella 16.11.-16.12.2021. Toimijat voivat järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia ottamalla käyttöön koronapassin.

https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69924586

Esitystoimintamme jatkumisen takaamiseksi olemme päättäneet ottaa koronapassin käyttöön.

TÄRKEÄÄ:
– Koronapassia edellytetään 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta.
– Koronapassina toimii EU:n koronatodistus, jonka saa omakannasta tai tarvittaessa paperisena versiona terveydenhuollosta.
– Henkilöllä pitää siis olla tämä todistus koronarokotuksista, todistus tuoreesta negatiivisesta koronatestituloksesta tai todistus sairastetusta koronasta.
– Varauduthan myös siihen, että koronapassin näyttämisen yhteydessä voidaan pyytää henkilöllisyystodistuksen näyttämistä.
(Alle 18-vuotiaat voivat todistaa tarvittaessa henkilöllisyytensä koronapassin käytön yhteydessä esimerkiksi passilla, Kela-kortilla tai vanhempien antamalla luotettavalla vakuutuksella iästä.)


KORONAPASSIN NÄYTTÄMINEN:
– Koronapassi luetaan mobiililaitteella, johon on ladattu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksymä Koronatodistuksen lukija -sovellus.
– Koronatodistuksen lukijalla luetaan todistuksen QR-koodi, jolloin ruudulle tulee hyväksytty tai hylätty -merkintä.
– Jos todistuksen tarkistaminen Koronatodistuksen lukija -sovelluksella ei ole teknisistä syistä mahdollista, todistuksen voimassaolon voi tarkistaa ilman sähköistä lukijaohjelmaa.
– Ohjeistamme tällöin taittamaan paperitodistuksen tai muutoin peittämään sen siten, että siitä näkyy vain ensimmäinen sivu, josta selviää todistuksen nimi ja henkilön nimi, syntymäaika, QR-koodi ja todistuksen tunniste eikä muita henkilötietoja.
– Toiminnanharjoittajaa, sen palveluksessa olevaa tai sen tehtävää hoitavaa koskee tietosuojalain mukainen vaitiolovelvoite.
– Koronapassin tietoja ei rekisteröidä, tallenneta tai käsitellä muussa käyttötarkoituksessa.

Toimimme koronatodistuslukijan ehdoilla ja, jos lukija näyttää hylättyä, emme valitettavasti voi päästää katsojaa sisälle.

Recent Related Posts